Specializované geodetické zaměření budov pro rekonstrukce

Digitalizace výroby

3D laserové skenování

Komplexní geodetické zaměření skutečného stavu pozemku, rodinného domu, kancelářské budovy, historické stavby, výrobní haly, komplikované konstrukce, vinného sklípku,... Výkresová dokumentace a 3D modely pro účely rekonstrukcí, bouracích prací a digitalizace výrobních procesů. Pořízení mračna bodů (pointcloud), panoramatických fotografií umožňujících měření délek, trojúhelníkových sítí (mesh).

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ukázky práce